Yapıt Hakkında

Milyonlara seslenen TV dizilerinin bizi kendi dünyamızdan uzaklaştırmasının yaratabileceği sakıncaların üzerinde çok tartışılıyor.
Çoğu yerli dizi önyargıları pekiştirdiği ve dar klişelerin dışına çıkamadığı için bu görüşü ister istemez destekliyor. Ancak dizilerin empati duygusunu uyandırıcı, düşündürücü bir gizilgücü de olabilir. Bu da tıpkı iyi bir romanda olduğu gibi bize kendi dünyamızın dışında başka dünyalar olduğunu da hatırlatabilir.
Dizi Pusulası bize hem dizi eleştirisinin yollarını açıyor hem de yerli dizilerde toplumsal cinsiyet izleğini eleştirel açıdan irdeliyor. Sadece dizi izleyicilerinin değil dizi yapımcılarının da okuması gereken önemli bir araştırma…

Kaynak: Kitap tanıtım / E Yayınları

Yapıt Sahibi

Bütün Yapıtları

Tiyatro Kitapları :

 • Uyumsuz Tiyatroda Gerçekçilik (1978)
 • Tiyatroda Devrim (1988)
 • Eleştirinin Eleştirisi (1992)
 • Tiyatroda Yeni Arayışlar (1992)
 • Tiyatroda Düşünsellik, Dramaturgi Sorunları (1995)
 • İkibin Yılına Doğru Tiyatro (1998)
 • Nazım Hikmet Oyunları (2003)
 • Alamanya, Alamanya (2008)
 • Tiyatroda Kültürlerarası Etkileşim (2008)
 • Yüzyıl Sonra Bertolt Brecht (2009)
 • Dramaturjiden Sahnelemeye, Tiyatroda Alımlama (2014)
 • Dünden Bugüne Bertolt Brecht (2016)

 

Oyunları :

 

Çeviri Oyunları :

 

Romanları :

 • Konuşan Çınar (1998)
 • İzler, Orada ve Burada (2004)
 • Haneye Tecavüz (2016)
 • Mavi Eşek (2016)

 

Deneme Kitapları :

 • Eine Andere Türkei (2008)
 • Gençlere Mektuplar (2011)
 • Gençlerle Diyalog (2013)
 • Tabular, Korkular, Kadınlar (2015)

 

Araştırma :

 

Çocuk Kitapları :

 • Das Nashornspiel (1997) / Gergedan Oyunu (1997)
 • Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim (1999)
 • Şimdiki Çocuklar Hala Harika (2006)
 • Düş Hırsızları (2009)

 

Edebiyat / Eğitim Kitapları :

 • Düşünme Korkusu, Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme (1987)
 • Eğitimde Yeni Arayışlar (1998)
 • Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri (2000)
 • Yaratıcı Yazma, Yaratıcı Yazmada Yazınsal Metinlerin İşlevi (2006)
 • Yaratıcı Yazma; Yaratıcı Yazma Çalışmalarında Gözün İşlevi (2008)

 

Anı / Röportaj / Öykü Kitapları :

 

Çeviri Kitapları :

 • Yargıç ve Celladı / ,Friedrich Dürrenmatt (1987)
 • Max Frisch, Biyografi, (1992)
 • Vaclav Havel, Bildirim (1992)
 • Ibsen, İki Oyun (2006)

 

İmece Yayınlar :

 

 • Çağdaş Türk Yazını (2001)
 • Kadınların Gözüyle, Yazmak ve Yaşamak (2013)

 

Şeyda Ozil, Jale Baysal ve Nazan İpşiroğlu ile birlikte  :

 • Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitimi (1989)
 • Çağdaş Kültürümüz (1990)
 • Yazma Uğraşı (1991)
 • Çağdaş Eğitimde Sanat (1992)

 

Şeyda Ozil ve Nazan İpşiroğlu ile birlikte :

 • Bir Kitap Hazırlıyoruz (2000)
 • Gençler İçin, Okuma kitabı (2004)

 

Fakiye Özsoysal ile birlikte :

 • Yazma Uğraşı, Yaratıcı Yazma / Lust am Schreiben (2002)

 

Nazan İpşiroğlu ile birlikte :

 • Çocuk Kültürü (1997)
 • Yaratici Okuma (2000)
 • Bugünden Düne Dünden Bügüne (2003)
 • Düşlerin Renkleri (2008)

 

Nazan İpşiroğlu, Şeyda Ozil ve Oya Adalı ile birlikte :

 • Yaratıcı Okuma Dizisi (2006 – beş çocuk kitabı)