Erkeklik Hapishanesi

 

Öğrenilmiş ve öğretilmiş erkekliği, bugünün yaygın deyişiyle ‘zehirli erkekliği’ (toksit) aşma çabası farklı toplumsal katmanlardan gelen iki erkeğin de yaşamında bir dönüm noktası oluşturur. Her ikisinin de birbirinden çok farklı olan öyküleri onları böyle bir arayışa yönlendirmiştir. İkisi de bu süreç içinde engellerle karşılaşırlar ve iç ve dış çatışmalar yaşarlar. Bunları aşarak kendi yollarını bulmaları uzun ve sancılı bir süreçtir.Yunus çok başarılı bir tiyatrocu olsa bile iç yolculuğunu daha bitirememiştir.Derin çeşitli iniş ve çıkışlardan sonra kendi seçtiği ve biçimlendirdiği bir yaşamı sürdürse bile çevresi tarafından yeterince kabul görmediğinin bilincindedir. Bu aile ilişkilerine bile sızar.Ama her ikisinin de ortak yönlü kendi yollarını bulma arayışları, sorgulama ve eleştirme yetileri ve özgünlükleridir. Her ikisi de ataerkilliğin sunduğu nimetlerden yararlanarak onlara olumsuz birer örnek olan babalarıyla yoğun bir hesaplaşma içindedirler. Sordukları sorular hep noktalarla ve ünlemlerle konuşmaya koşullanmış olanlar açısından hem tedirgin edici hem de yol açıcıdır.

Oyunun model karakterini vurgulamak için oyunu izleyiciyle interaktif gelişen bir çerçeve içinde oturttum. Oyun Gelecek Tasarım Atölyesi’nde geçer. İzleyiciler de tartışmalara katılarak bu atölyede aktif olarak yer alırlar. Oyunun başında, ortasında ve sonunda tartışmalara yer verilir. Buna gerçek izleyiciler de yazılı olarak instagram ya da Whats App’ten katılabilirler.

Oyun iki bölümden oluşmaktadır :
1.Bölüm: Gelecek Tasarım Atölyesine Hoş Geldiniz, Hatırlamak ve Unutmak, İçimdeki Öfke Her Şeyi Yutmaya Hazır Bir Balina Gibi (Yunus’un Öyküsü)
2.Bölüm: Kafamdaki Delice Sorular (Derin’in Öyküsü).

Yazarın notları :

Bu oyunu dijital ortamdan bağımsız bir tiyatro oyunu olarak sahnelendiğinde oyunun interaktif yanı oyuncuların dijital ortama kıyasla artan doğaçlama performanslarıyla (Her gösterinin yeni bir doğaçlamaya yol açması) çok farklı bir boyut kazanacaktır. İlk sahnede Gelecek Tasarım Atölyesi’nde ele alınacak sorun tanıtılırken, bu sorunla ilgili olarak söyleyecekleri olan izleyiciler sahneye davet edilirler. Böylece izleyicilerden bir kısmı oyunu sahneden izlerler. Oyun daha ilk anda izleyicilerin katılımıyla gelişir.Yunus’un öyküsünden sonra, Yunus’un öyküsüne yakın deneyimler yaşamış olanlar yine sahneye davet edildikten sonra oyun üzerine bir tartışma başlatılır. Böylece sahnede yer alan izleyiciler çoğalırlar. Derin ‘in öyküsünden sonra, oyunun finalinde Derin’in yaşantılarına yakın deneyimler yaşamış olanlar da sahneye alınır. Böylece sahnede yer alan izleyiciler iki grup oluşturur. Tartışma oyuncuların yönlendirilmesiyle sürdürülür. Oyun bir tiyatro gösterisi olarak sahnelenecekse gösterinin iki sahne ve tartışmalarla sınırlanarak bir buçuk iki saatlik bir süreyi aşmayacak bir dramaturji çalışmasıyla yeniden düzenlenmesi zorunlu olacaktır.

Bu oyunu yazmadan önce öğrenilmiş ve öğretilmiş erkeklik konusunda çeşitli yaş ve mesleklerden gelen kadın ve erkeklerle söyleşiler ve soruşturmalar yaptım. Amacım farklı bir erkeklik anlayışını sergileyen rol modelleri oluşturmaktı.Yaptığım uzun söyleşilerin sonucu oyunumun kahramanları Yunus ve Derin’in öyküleri gerçek yaşam öykülerinden kurgulanan bir kolaja dayanıyor. Oyunun temelini bu söyleşiler oluşturuyor.

 

 

Yapıt Hakkında

Zehra İpşiroğlu

Yazar : Zehra İpşiroğlu

Tür : İnteraktif anlatı tiyatrosu, (Dijital ya da dijital olmayan ortamlar için)

Bölüm : 2 Perde

Oyuncu Bilgisi : 2 Erkek

Yeni Yerli Oyunlar Kategorisine Geri Dön