Yapıt Hakkında

Olay 1900 yıllarında Çorum köylerinden Narlıca’da geçer. Romanın kahramanı Çalık Kerim, on iki yaşında yetim kalınca tütün kaçakçısı Gâvur Ali tarafından Bafra’ya laz ağalarına hizmetkâr götürülmüş, yıllar sonra Narlıca’ya dönüp köyün muhtarı ve Uzun İmam tarafından evlendirilmiş Parpar Ahmed’in oğludur. Karısı Ayşe’yi sık sık ve yok yere dövmesine içerleyen köylüler, bir gün Parpar’ı, içine doluşmuş ecinnilerden kurtarmak için, ahırın ortadireğine bağlayıp adamakıllı dövmüşler ve Parpar bu dayaktan ölmüştü. Oğlu Kerim, anasının yediği dayaklardan olacak, yedi aylıkken doğmuştur; kamburdur, çalıktır. Sakat büyür, çobanlık ve köy camisinde müezzinlik yapar, Çorum medresesinde molla ve cer hocası olur; adı Çalık Hâfız’dır artık. Günün birinde Narlıca’ya döner, köyü haraca kesen eşkiyalarla savaşır, sindirir onları. Bir çerçi dükkânı açar, ortağı Petek Kadın’la evlenir. Şimdi ekonomik gücü de elinde tuttuğu için, bir zamanın Çalık Kerim’i kulluktan ağalığa yükselmiştir.

 

Eser, Yediçınar Yaylası ve Büyük Mal romanlarıyla birlikte, bir üçleme içinde yer alır. Bu romanlarda ve Rahmet Yolları Kesti’de yazarın, Çorum topraklarında yüzyıllık ezenler ve sömürenler sorununu işlediği görülür.

Kaynak: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü / Behçet Necatigil

Yapıt Sahibi

Bütün Yapıtları

Romanları:

 

Öykü:

 

Notlar / Kemal Tahir Vakfı Çalışmaları :

 • 1950 Öncesi Cezaevi Notları
 • 1950 Öncesi Şiirler; Ziya İlhan’a Mektuplar
 • Batılaşma
 • Çöküntü
 • Kitap Notları
 • Mektuplar
 • Notlar / Osmanlılık / Bizans
 • Roman Notları 1; Topal Kasırga / Darmadağın Olan Devlet
 • Roman Notları 2; Batı Çıkmazı
 • Roman Notları 3; Patriyot Ömer / Gülen Azap Çıkmazı
 • Sanat edebiyat 1
 • Sanat edebiyat 2
 • Sanat edebiyat 3
 • Sanat edebiyat 4
 • Sosyalizm, Toplum ve Gerçek