Yapıt Hakkında

 

Bir dönemde yaşayan insanların nelere önem verdikleri, neler üzerinde durdukları, hangi vakıaları önemseyip hangilerini göz ardı ettikleri, sevinç ve üzüntüleri hakkında ipucu veren basın, Türk romanına da konu olur. Tanzimat Dönemi’nden başlayıp günümüze kadar romanımızda önemli bir konu teşkil eden ve hem medeniyetlerin gelişmesinde hem de kültürlerin aktarılmasında büyük bir öneme sahip olan basın, roman ve roman kahramanı üzerinde değiştirici özelliğe sahiptir. Bununla birlikte Tanzimat romanıyla başlayan matbuat ve matbuat dünyasında ortaya çıkan sorunlar, romanlarda sürekli vurgulanır. Bahsi geçen konuyu işleyen yazarlardan biri de Refik Erduran’dır (1928-2017). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından ve aynı zamanda gazetecilerinden olan Refik Erduran, 1954 yılında yayımlanan ilk romanı Yağmur Duası’nda basın hayatını ele alır. Romanda gazete patronu Şevki Bey’in gazetenin tirajını arttırmak için muhabirleri yalan haber yapmaya teşvik etmesi, basına uygulanan yasaklar, bu yasaklar nedeniyle gazetede halkın gerçek dertleri yerine uydurma haberlerin yazılması, gazetecilerin uydurma haber yazmaktan duyduğu sıkıntı, gazeteler ve gazeteciler aracılığıyla haksız çıkar elde etme gibi konulara değinilir. Makalemizde romanda işlenen konudan yola çıkarak basın alanında çalışan roman kişisinin meslekî yaşamından sosyal ve ekonomik durumuna, basın özgürlüğünün önündeki engellerden basının aydınlatıcı rolüne kadar farklı mevzulara yer verilmiş ve romanda basın hayatının nasıl ele alındığı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Kaynak: Littera Turca / Özet : Zehra Yazbahar

Yapıt Sahibi

Bütün Yapıtları

Oyunları:

 • Deli (1957)
 • Bir Kilo Namus (1958)
 • Cengiz Han’ın Bisikleti (1959)
 • İp Oyunu (1959)
 • Karayar Köprüsü (1959)
 • İkinci Baskı (1960)
 • Büyük Jüstinyen (1961)
 • Aman Avcı (1962)
 • Ayı Masalı (1962)
 • Direkler Arası Kanto (1965)
 • Uçurtmanın Zinciri (1965)
 • Kartal Tekmesi (1966)
 • Kelepçe (1967)
 • Turp Suyu (1969)
 • Canavar Cafer (1973)
 • Tamirci (1986)
 • Efendimiz Efendimiz
 • Bunu Yapan İki Kişi
 • Bordello (1999)
 • Yemenimin Uçları (1999)
 • Sekiz Oyun (2003)
 • Bağış (Tülay Erduran ile, 2003)
 • Seher Vakti (2003)

 

Romanları:

 

Röportaj:

 

Öyküleri:

 

Anı ve Denemeleri:

 

Senaryo:

 • Metamorfoz (1992)