Toplu Oyunlar | Everest Yayınları

Everest Yayınları, değerli yazarımız Adalet Ağaoğlu’nun tiyatro oyunlarını “Toplu Oyunlar” başlığıyla yayımladı.

Türk edebiyatının ustalarından Adalet Ağaoğlu, romanları kadar oyunlarıyla da büyük yankı uyandırmıştır. İlk kez tek ciltte bir araya gelen bütün oyunları, Ağaoğlu’nun Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Kozalar gibi klasikleşmiş metinlerinin yanı sıra daha önce Çağımızın Tellâlı adıyla kitaplaşan radyo oyunlarını da kapsıyor.

“Okuru için her yazdığı bir yürek çarpıntısıdır. Beğenilmenin tuzağından hep kaçar, konusuyla yeniliğin ve her yenilikçinin başaramadığı mükemmeliyetçiliğin de temsilcisidir.” – Doğan Hızlan

“Adalet Ağaoğlu ayrıntı ustasıdır. Oyunlarında sarsıcı büyük olaylardan çok, küçük çatışmaları içeren durumlara yer verir.
Bu durumları yaşayan kişinin duygu ve düşünce ayrıntılarını seyirciye ustalıkla iletir.” – Sevda Şener

“Adalet Ağaoğlu’nu durmadan okurum. Yeni yeni şeyler keşfederim onda.” – Yıldız Kenter

24 Nisan 2019