İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı | Ketebe

Eserlerinin telif hakları varisleri adına ajansımız tarafından yönetilen Şevket Rado'nun notlandırarak yayıma hazırladığı "İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı" adlı kitap Rikkat Kunt’un Giambattista Toderini’den yaptığı çeviriyle Ketebe tarafından yayımlandı.

Üç kısımdan oluşan kitap, tezhip sanatkârı Rikkat Kunt’un Toderini’den yaptığı çeviriyle başlıyor. Şevket Rado’nun notlandırarak yayıma hazırladığı bu metin, Rikkat Kunt’un yayımlanmış tek eseri olma hüviyetini taşıyor. Devamında, Türk matbaacılığı sahasında öncü çalışmalara imza atmış Selim Nüzhet Gerçek’in evrâk-ı metrûkesinden ve kitaplarından Rado tarafından derlenen Tanzimat sonrası matbuatına dair bölüm geliyor. Ardından Şevket Rado’nun, çıkardığı dergilerden kurduğu matbaalara, tifdruk baskı tekniğini Türkiye’ye getirmesinden bir grevle altüst olan yayıncılık hayatına; kendi serüvenini anlattığı kısımla son buluyor.

Türk matbaacılığının; Şevket Rado’nun, hayattayken yayımlanmış son eseriyle birlikte armağana dönüşen iki buçuk asırlık hikâyesi...
 

 

13 Mart 2024