Halktan Biri (Travis Pine)

Travis  Pine, işini  kaybetmiş  sıradan  bir  Amerikalıdır. O  günkü  yönetimden  memnun  değildir. Ülkesini  çok seven  biri  olarak  gelecekten de  endişe  duymaktadır. Bunu  Başkan’a  yazdığı  hakaret dolu  sert  mektuplarla dile  getirmekten de  büyük  bir  zevk  almaktadır. Başkan  ise  yazılan mektuplardan  çok  rahatsızdır  ve  bu nedenle  derin  bir  depresyona  girmiştir. Sonunda  Pine’ı durdurması  için  bir  FBI  ajanını  yollar. Ajan  onu mektup  yazmaktan  vazgeçirmek  için  çeşitli teklifler  sunar  ama  Pine  kabul  etmez. Kendisi  Başkan’ın danışmanı  olmak  istediğini  söyler. Bu teklifi  kabul  edilir, Beyaz  Saray’a  gider. Bir  süre  sonra  Pine  hayal kırıklığı  ile  evine  döner  ve Başkan’a  yine  hakaret  dolu  mektuplar  yazmaya  başlar...

Aynı  ajan  tekrar  tekrar  gelir  ve  onu  yine  yazmaktan  vazgeçirmek  için  farklı  tekliflerde  bulunur. Travis  Pine ise  her  defasında  Başkan’ı  etkileyebileceğini  düşünerek  Beyaz  Saray’a  gider  ve  her seferinde de  daha büyük  bir  hayal  kırıklığı  içinde  evine  döner... Sonunda  Başkan  ikinci  kez  seçilir ve  sonrasında da  türlü numaralarla  halkı  kandırarak  kendini  “Kral”  ilân  eder. Artık  her  şeyi  ele geçirmiştir. Travis  Pine’ın  ortadan kaldırılması  emrini  verir, çünkü  buna  engel  olacak  tüm demokratik  kuralları  ve  kurumları  ortadan kaldırmıştır…

Oyunda, hâlen  tüm  dünyada  geçerliliği  olan  yetki  sahibi  liderlerin  beceriksiz, yetersiz  ve  aptal olması durumunda  ülkelerini  ve  dünyayı  nasıl  felâkete  sürükleyebileceklerini, nasıl  halktan  uzak, kendi  çıkarları doğrultusunda  hareket  edebildiklerini, onlara  inanan  hatta  inanmayan  insanları bile  nasıl  kandırdıklarını, her  şeye  rağmen  karşı  çıkanları  ise  nasıl  baskı  altına  alıp  sindirmeye çalıştıklarını, siyasetteki  kirli  ilişkileri, çıkar  çatışmalarını  ve   bunlara  karşı  ülkesini  kurtarmak  için bireysel  çaba  gösteren  Travis  Pine’ın  başından geçenleri  esprili  bir  biçimde  anlatmaktadır...

Demokratik  yollarla  seçilen  liderlerin  aptal  birer  kukla  olmaları  hâlinde, cahil, eğitimsiz  ve  gelir düzeyi düşük  toplumlarda  zamanla  nasıl da  baskıcı, aç  gözlü  birer  hırsız  ve  acımasız  birer  zalime dönüşebilecekleri  gerçeği, oyunun  evrensel  boyutunu  oluşturur. Yaşamın, bir  diktatörün  ya da  bir kralın  iki dudağı  arasından  çıkacak  bir  sözle  sonlanabileceğini  bilmek  ne  kadar  basitse, demokratik - özgür  bir toplumda  yaşamanın  ne  kadar  önemli  olduğunu  ve  bu  şansın  ancak bilinçli  ve  eğitimli  seçmen  sayısıyla doğru  orantılı  olduğunu  anlamak da, en  az  o  kadar  basit olmalıdır…

Oyun  her  ne  kadar  Amerika’da  geçiyor  ve  bir  Amerikan  Başkanı’nı  hedef  alıyor  olsa da, kullandığı evrensel  söylem  ve  vurguladığı  çarpıcı  gerçekler  açısından  ayrı  bir  önem  taşımaktadır. Bu  yanıyla da ; günümüz  dünyasının  sıradan  insanlarına, zenginlerine, fakir  insanlarına, politikacılarına, entellektüellerine, çıkar gruplarına, öğrencilerine  vb. kısaca, hangi  sosyal  statüde  olursa  olsun  tüm  seçmenlerine, aslında  bildikleri şeyleri, gözlerinin  önünde  olup  bitenleri  bir Amerikan  tepsisi  içinde  esprili  bir  dille  sunan  çok  başarılı  bir oyun.

 

Sahnelendiği Tiyatrolar

Yukarışehir Tiyatrosu, Elazığ (2023-2024)

 

Ortak Sahne, Hatay (2022-2023 ; 2023-2024)

 

Kafa Sanat, Bursa (2017-2018; 2018-2019)

 

Devlet Tiyatroları, Bursa (2017-2018)

 

Mersin Şehir Tiyatrosu (2017-2018; 2021-2022)

 

Komediaturk, İstanbul (2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 ve 2023-2024)

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (2015-2016)

 

Ankara Sanat Tiyatrosu (2012-2013 ve 2013-2014)

 

Devlet Tiyatroları, İzmir (2011-2012)

 

Yapıt Hakkında

Sam Bobrick

Yazar : Sam Bobrick

Ekin Tunçay Turan

Çevirmen : Ekin Tunçay Turan

Tür : Politik

Bölüm : Tek Perde

Oyuncu Bilgisi : 2 E

Oyun Arşivi Kategorisine Geri Dön