Geceye Gelin

 

Geceye Gelin; düğün gecesi işlenen cinayeti; eril şiddet, ataerkil kültür ve kadın kimliği üzerinden tartışmaya açar. Oyun bir düğün gecesinin ilerleyen saatlerinde ve tek mekânda geçmektedir.

Yazarın Notları :

“Kadın cinayetleri” olarak toplu bir tanımlama ile kavramsallaşan kadın katli, kadınların yalnızca kadın oldukları için öldürülmeleri midir? Yoksa bu, tehdit, baskı, korku, kültürel aidiyetler, cinsiyet politikası gibi farklı bileşenleri de içeren, fiilen ölümle sonuçlanan ağır bir süreç midir?

“Kadın cinayetleri” adı altında toplanacak kadar kitleselleşmiş olan bu cinayetler, kadınların çoğunlukla birinci dereceden yakınları olan erkekler tarafından işleniyorsa, bu durumda bu cinayetler; sosyal, siyasal, iktisadi düzlemden bağımsız olabilir mi? Bu cinayetler yalnızca bir faile, zamana ve mekâna sığdırılabilir mi? Yoksa toplumsal olarak inşa edilen yapılara, toplumsal cinsiyet normlarına ve bunların tarihsel süreçlerle, kültürle katmerlenen, onaylanan ve belletilen cinsel politika paradigmalarının işleyişine mi bağlıdır?

Erkeklik idealinin “namus” kavramıyla desteklendiği toplumsal cinsiyet rejiminde neden bütün kahramanlıklar erkeklik hanesine yazılırken, utanç hep kadınlık hanesine yazılır? “Aile içi”, “özel alan” diyerek duvarla çevrelenen şiddet, görmezden gelinebilir mi ya da meşrulaştırılabilir mi? Peki, bu kadınların altında kaldığı duvarların tuğlalarını kim örer? Tuğla mıdır, kaya mı, dağ mı ki, toprağa ve geceye verilen her kadınla duvarlar biraz daha devleşir?

Bu oyun bu sorulara yanıt bulmak, bu soruları oluşturan yapıları, bu yapıların birbirleriyle ilişkilerini dramatik metnin olanaklarıyla aşikâr etmek muradıyla yazıldı.

 

 

 

 

 

Yapıt Hakkında

Fatma Gülâra Işık Tuğcu

Yazar : Fatma Gülâra Işık Tuğcu

Tür : Dram

Bölüm : Tek Perde - Üç Tablo

Oyuncu Bilgisi : 3 E - 3 K

Yeni Yerli Oyunlar Kategorisine Geri Dön