Korku

 

 

Günümüzde bir aile neye benzer?

Global dünyada “köken”, “vatan”, “yuva” gibi kavramlar ne anlama gelir?

Bunların yerini hangi yeni anlamlar doldurulabilir?

Batı toplumları korku ve aktivizmi eşit durumda yaşıyorlar.

Korku Avrupa’ya kök salıyor, gerici partiler güçleniyor, sağ popülizm, şovenizm ve yabancı düşmanlığı yükseliyor.

Fanatiklerin basit dünya görüşleri revaçta.

Zorlu mücadelelerle elde edilmiş kazanımlar birden sorgulanıyor:

AB öcü gibi gösteriliyor, gazetecilik, ›ahlaksız basın‹ denilerek itibarsızlaştırılıyor, seksüel ve kültürel farklılıklar saldırı altında
ve bir erkek, bir kadın ya da bir aile olmanın ne anlama geldiği, çoğunlukla derinliği olmayan terimlerle ifade ediliyor.

Cinsiyet eşitliği için verilen mücadelede, özellikle evlilik kurumu, toplumun belirli kesiminin aksine, onu bir ayrıcalık olarak görenler tarafından yüceltiliyor ve ona aşırı anlamlar yükleniyor.

Ayrımcılık yaratmak ve ötekileştirmek adına, muhafazakar yaşam tarzının ideal resmi topluma dayatılıyor.

Öte yandan, aidiyet, milliyetçilik, din, dil, kültür, cinsiyet ve seksüel kimliğin geleneksel, normatif tanımları giderek terkediliyor ve bireysel olarak yeniden tanımlanıyor.

 

 

 

Yapıt Hakkında

Falk Richter

Yazar : Falk Richter

Cem Sürgit

Çevirmen : Cem Sürgit

Tür : Politik

Bölüm : 30 Bölüm

Oyuncu Bilgisi : 6 E – 2 K

Yeni Yabancı Oyunlar / Türkçe Kategorisine Geri Dön