Kitaplar

 

Maddy  bulundukları  kitapçı  dükkânının  sahibi, Betty de  onun  yardımcısıdır. Kendi  aralarında  kitapların  ilk ya da  son  cümlelerini  hatırlayarak  oyun  oynayan  ve  vakit  geçiren  Betty  ile  Maddy, aynı  sokakta bulundukları  bir dükkânın  camının  patlamasıyla  irkilirler. Onların  dikkati  dışardaki  olaylara  yöneldiğinde, Christopher da  raflardan  rahatlıkla  kitap  çalar. Maddy, dışarıda  gördükleri  yaralı  Brian’ı  dükkâna  getirir. Brian  tam  bir  şok  hâli  içindedir. Dağınık  şeyler  anlatır. Eddie’nin  silâhının  bir  anda  patladığını, her  şeyin onun  suçu  olduğunu  ifade  eder. Kadınlar  itfaiye  ya da  polisi  aramak, Brian’ı  doktora  götürmek  konusunda konuşurken, silâhlı  olan  Brian  düşünmeye ihtiyacı  olduğunu  dile  getirir. Onları  alıkoyar. Arkadaşı  Eddie  ile birlikte  “II. Federal  Yatırım  ve  Kredi  Bürosu”nu  soymuştur. Ancak  işler  son  anda  karışmış, Eddie’nin  silâhı kazara  patlamıştır. Betty  rehine  olduklarını  düşünür, ancak  Brian’nın  böyle  bir  niyeti  yoktur, ne  yapacağını bilememektedir. Ancak  elindeki  silâhı da  bir  tehdit  unsuru  olarak  kullanmaktan da  geri  kalmaz. Sohbetleri sırasında  bir  yandan  ne  yapacağını  düşünürken, bir  yandan da dükkândakiler  hakkında  bilgi  edinir. Betty, tümörüyle  ilgili  doktordan  telefon  beklemektedir. Christopher  gördüğü depresyon  tedavisinden  sonra, sık  sık dükkândan  kitap  çalan, ancak  çaldıkları  daha  sonra  ailesi  tarafından ödenen  sorunlu  bir  gençtir. Çaldığı kitaplarla  tuvalete  gider. Brian  kadınlarla  konuşurken  polis  gelir. Polis, camı kırılan  dükkânla  ilgili  sorular sorar. Brian  durumu  kurtarmayı  başarır. Ancak  arkadaşı  Eddie’den de  bahseder. Onu  beklediğini  söyler. Bu arada  Betty’ye de  doktordan  beklediği  telefon  gelir. Christopher  tuvaletten  çıkıp  polisi görünce  ellerini kaldırır. Ancak  diğerleri  durumu  kurtarır. Polis  gidince  Betty, doktorun  tümör  için  ameliyat  kararı verdiğini söyler. Kitaplardan  alıntılarla  süslenen  ve  kitaplar  üzerinden  yürüyen  gergin  bir  çekişme  ve  atışma sonucunda  Christopher  ile  Brian  yumruklaşır. Brian  kendisini  sürekli  aşağılayan  Betty  ve  ona  destek  olan Christopher’ın  tavırları  yüzünden  psikolojik  olarak  yıpranmıştır. Betty  elindeki  silâhı  kullanması  için  ona  baskı yapmaktadır. Brian  ise  onları  bağlayıp  gitmek  niyetindedir. Ancak  Betty  karşı  çıkınca  Brian  silâhını  ona doğrultmak  zorunda  kalır. Bu  esnada  telefonun  çalmasıyla  gerilim  sona  erer. Aranan  kişi  ise  Brian’dır. Bu sürprizle  ilk  perde  sona  erer...

 

İkinci  perde de  Eddie’nin  yakalandığını  ve  dükkâna  gelen  polisin de  Brian’ı  Eddie’nin  isminden  ötürü tanıdığını  öğreniriz. Polis  ona  15  dakika  süre  vermiştir. Maddy  gençliğinde  sarhoşken  yaptıkları  bir  kaza yüzünden hapishanede  kaldığını  ve  hapishanenin  o kadar da  kötü  bir  yer  olmadığını  anlatır. Hatta  kitap okumaya  orada başlamıştır. Brian  konuşmaların  etkisiyle  dışarı  çıkma  kararı  alır, ancak  polisler  ateş  eder. Tesadüf  eseri  kimse yaralanmaz. Brian  yeniden  içeri  kaçar. Diğerlerine  dışarı  çıkabileceklerini  söyler. Ancak onlar da  cesaret  edemez. onunda  Brian  polisleri  çaldığı  parayı  yakmakla  tehdit  etmeye  karar  verir. Ancak polis  oralı  olmaz. Brian da  ciddi olduğunu  göstermek  için  bir  banknotu  yakar... Daha  sonra  içeri  palyaço kılığında  bir  adam  gelmek  ister. Bu, aslında  beceriksizliğinden  ötürü  devlet  avukatı  olan  ve  ek  iş  olarak da palyaçoluk  yapan  Roger’dır. Roger’ı  Brian ile  birlikte  dışarı  çıkması  için  içeri  yollamışlar, zorla  gönüllü yapmışlardır. Ancak  Roger da  dışarı  çıktıkları  anda ateş  açılacağını  bilmektedir. Brian  onu  parayı  yaktığını ve  niyetinin  kötü  olmadığını  söylemesi  için  önden  yollar. İçinde  altmış  bin  dolar  olduğunu  söylediği  para çantasını da  saklamaları  ve  daha  sonra  kullanmaları  için  Maddy  ve  Betty’ye  bırakıp  elinde  bir  kitapla dükkândan  çıkar. Çıkmadan  önce  silâhını  camdan  atmıştır...

 

Sonraki sahnede  Brian’nın  soyduğu  kuruluşun  avukatı  olan  Claudia  tarafından  sorgulanmasına  tanık  oluruz. Psikolojik  baskı  yaratacak  biçimde  rol  yapan  avukatın  tek  derdi  parayı  geri  almaktır. Eğer  parayı  iade

ederlerse  hapse  girmeden  bu  işten  sıyrılmayı  başarabileceklerdir. Brian  parayı  almak  için  dükkâna  döner. Bu  arada  Christopher da  aynı  niyetle  dükkâna  dönmüştür. Gece  karanlığında  karşılaşırlar. Ancak  yalnız değillerdir. Maddy  ve  Betty de  dükkândan  ayrılmamıştır. Üstelik  parayı da  saymışlar  ve  altmış  binden  çok daha  fazla olduğunu  öğrenmişlerdir. Bu  arada  Betty  eline  bir de  silâh  geçirmiştir. Brian  parayı  geri  ister  ve bir  miktarını  alabileceklerini  söyler. Ancak  kontrol  Betty’dedir. Onlar  anlaşmaya  çalışırken  bu  kez  Brian’ın parayı  yakmadığını bilen  Roger  çıkagelir. İşler  iyice  sarpa  sarar. Betty, Brian’ı  öldürüp  parayı  paylaşmalarını ve  Brian’ın  yaktığı konusunda  ortak  ifade  vermelerini  teklif  edecek  kadar  ileri  gider. Karmaşa  esnasında Betty  yanlışlıkla  Maddy’yi  vurur. Sonunda  Brian  parasını  alır, bir  miktarını da  kadınlara  bırakıp  yeniden polisler  gelmeden  çıkar. Betty  polise  dükkâna  hırsız  girdiğini  söyleyecektir. Brian’nın  çıkışıyla  oyun  sona erer...

 

Adalet  mekanizmasındaki  ve  toplumsal  yaşamdaki  eşitsizlikler, aksaklıklar, özellikle  Amerikan  filmleri  ve polisiye romanları  yoluyla  yaratılan, suçun  belli  koşullar  ve  sistemdeki  aksaklıklara  karşı  hoş  görülüp mitleştirildiği ortamı ele  alan  oyun, belli  bir  tematik  odakta  ele  aldığı  eleştirisini  başarılı  bir  kurgu  içinde sunarken, “Toplum  düzeni  ve  sistemdeki  aksaklıklar  nedeniyle  ortaya  çıkan  suçlar, kendisi de  dolandırmaya dayalı  bir  sistem  yoluyla engellenemez  ve  adalet  gerçek  hırsızları  ortaya  çıkaramayacağı  için  gerçek  anlamda da  sağlanamaz !” düşüncesine  ulaşır. Polisiye  türünün  “Suçlu  kim ?”  sorusunu  toplumsal  bir  eleştiri düzleminde  başarıyla  işleyen oyun, yukarıda da  değinilen  eleştirel  boyutunu  günümüz  yaşamına ; iletişimsizlik, ekonomik  sistemdeki  aksaklıklar, vicdan, basit  hırsızlık, kanun  yoluyla  sağlanan  adalet, yaşlılık, kitaplar  ve sinema  filmleri  yoluyla  yaratılan  mitsel  dünya  ve  toplum  dışına  itilmişlik  gibi  doğru  noktalara  parmak basarak  etkin  biçimde  ortaya koyuyor...

 

Merak, gerilim  ve  sürpriz  ögelerinin  yerinde  kullanıldığı, gerçek  suçlunun, hırsızın  kim  olduğu  sorusunun ustalıkla  irdelendiği, güçlü  bir  aksiyona  sahip  başarılı  bir  polisiye  komedi  olan  oyun, yurt  dışında  birçok ödül  kazanmıştır.

 

 

Sahnelendiği Tiyatrolar

 

Devlet Tiyatroları, Trabzon (2023-2024)

 

 

 

Alanya Belediye Tiyatrosu (2020-2021; 2021-2022 ve 2022-2023)

 

 
 

 

 

 

Yapıt Hakkında

Stuart M. Kaminsky

Yazar : Stuart M. Kaminsky

Ekin Tunçay Turan

Çevirmen : Ekin Tunçay Turan

Tür : Polisiye - Gerilim

Bölüm : İki Perde

Oyuncu Bilgisi : 5 E - 3 K

Oyun Arşivi Kategorisine Geri Dön