Yaşsız

 

22. yu¨zyılın bas¸larında doksan, yeni otuz olmus¸tur. Marin, toplumun geri kalanı tarafından kutlanan yas¸lanma o¨nleyici ilacı almayı reddettigˆinde annesinin hiddetini u¨zerine c¸eker ve genc¸ligˆe tapınırken o¨lu¨mu¨ reddeden ve yas¸lılıgˆa bir hastalık gibi bakan bir ku¨ltu¨rde o¨tekiles¸tirilmeyi go¨ze alır. Sec¸imi yalnızca kendini degˆil, sevdigˆi insanları da etkilemeye bas¸ladıgˆında Marin dayanacak gu¨cu¨ kendinde bulacak mıdır, yoksa toplumsal baskıya boyun mu egˆecektir?

Çevirmenin notları :

Çok uzak olmayan bir gelecekte geçen oyun, doğadan uzaklaşmamızın ve onu kontrol altına alma çabamızın bizi götürebileceği yerleri ortaya koyuyor. Toplum tam aksini savunurken kendi doğrularını savunmanın nelere mal olabileceğini ve neler kazandırabileceğini sorgulatıyor. Bir yandan da, anne kız ilişkisindeki açmazların nasıl nesilden nesle yinelendiğini, ama bu döngüyü kırmanın belki de mümkün olabileceğini gösteriyor.

 

 

Yapıt Hakkında

Bridgette Dutta Portman

Yazar : Bridgette Dutta Portman

Özden Gököz Gürbüz

Çevirmen : Özden Gököz Gürbüz

Tür : Drama/Bilim kurgu

Bölüm : 2 Perde

Oyuncu Bilgisi : 2 Erkek - 4 Kadın

Yeni Yabancı Oyunlar / Türkçe Kategorisine Geri Dön