Kundalini Yoga Psikolojisi | Pinhan Yayıncılık

Pinhan Yayınları, haklarını ajansımız aracılığıyla sağlayarak Carl Gustav Jung’un “Kundalini Yoga Psikolojisi” adlı kitabını Burcu Tümkaya’nın çevirisiyle yayımladı.

1932 yılında Zürih’teki Psikoloji Kulübünde Kundalini Yoga üzerine verilen bu seminerler, Batı kültürünün Doğu kültürüne bakışı konusunda bir dönüm noktası olarak görülür. Avrupa-merkezciliğin zirve dönemini yaşadığı bir devirde Jung, çoğu entelektüel çevrede geri ve hatta ilkel görülen Doğu düşüncesini psikolojik açılardan anlamaya ve iç tecrübedeki simgesel dönüşümleri kavramaya çalışır. Kundalini Yoga, yüksek bir bilincin gelişim aşamaları için bir modeldir. Jung da buradaki simgeleri bireyleşme süreci dahilinde yorumlar.

24 Mart 2021