Yapıt Hakkında

İçindeki on iki hikâyeden dördünü (Garnizonda Bir Olay, Yarıda, Yangın, Alışkanlık hikâyelerini) yazar daha önce Garnizonda Bir Olay (1968) kitabında yayınlamıştı. Geriye kalan hikâ-yelerden İlgisiz’de bir küçük adamın kediler, köpeklerle kaynaşmış dünyasını; Amca Evinde de kanarya, tavuk, horoz beslemeye meraklı Talat Amca’sının evinde geçirdiği günlere ilişkin anılarını anlatıyor. Kör Şeytan hikâyesinde avukat Rıfat Bey, köy muhtarının çağrısı üzerine, hasta babasını görmeye gelir, yıl 1960. Afyon-Kütahya arasındaki bir köy istasyonunda trenden iner. Baba emekli albaydır, altmışına yaklaşmışken yirmi beşinde bir hasta bakıcı kızla evlenmiştir. Avukat, çok sonra bir randevu evinde analığıyla karşılaşır; babası ölmüş, kadın ortalarda kalmıştır. Tasdiki Gelmedi’de konu, bir cezaevi koğuşunda on dokuz aydır yatmakta Irzcı Salim’in dövülüşüdür: Salim, yaşı küçük kendi kızkardeşini kirletmiş, gebe bırakmış, sonra da boğup dereye atmıştır. İdamı beklenen Salim, müebbete hüküm giyer. Kurtla Kuzu’da bir alegori çerçevesi içinde içgüdülerin egemenliği vurgulanıyor. Dalga hikâyesinde stadyum kapısında bilet denetim görevlisi bir memur, bir yandan bilet keserken, bir yandan ateşinin körüklediği hayallere dalar; ayakta sekiz saat görev yapmıştır. Bir Varmış Bir Yokmuş’ta gene stadyum kapısındaki o bilet memuru, babasının ölümü üzerine anılar dünyasına geçer: Babası eczacıydı, en büyükleri hikâyenin yazarı, yarım düzine çocuğu vardı. Dostların İntiharıdır sonuncu hikâye, ki bunda Seyda, tanıdığı kimselerden üçünün intiharlarını hazırlayan olayları yorumluyor.

 

Kaynak: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü / Behçet Necatigil

Yapıt Sahibi

Bütün Yapıtları

Öyküleri:

 

Romanları:

 • Yaş Ağaç (1958)
 • Ne Ekersen (1958)
 • Cinsel Oyun (1966)
 • Sultan Döşeği (1969)
 • Köroğlu (1969)
 • Nemrut Mustafa (1969)
 • Süeda Hanımın Ortanca Kızı (1969)
 • Yanartaş (1970)
 • İhtiyar Gençlik (1971)
 • İçe Dönük ve Atak (1973)
 • Gerçek Dışı (1976)

 

Deneme:

 • Bir Açıdan (1969)

 

İnceleme:

 • Türk Romanı (Kemal Tahir’in Devlet Ana romanı üzerine açık oturum,1969)

 

Biyografi ve Anı Yazıları:

 

Derlemeleri:

 • Tarihimizde Gariplikler (1973)
 • Cumhuriyet Yazarlarından Cumhuriyet Çocuklarına Hikâyeler (1981)
 • Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmelerle Korku ve Şiddet Hikâyeleri (1975)
 • Olmaz Böyle Vak’alar (1976)
 • Ecir ve Sabır (1976)
 • Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikâyeler (1978)