Yapıt Hakkında

Türkiye´deki çağdaş sanat ortamının gelişim sürecinde dönüm noktası sayılabilecek Uluslararası İstanbul Bienali´nin kuruluşuna katkıda bulunan ve ilk iki etkinliğin genel koordinatörlüğünü üstlenen küratör ve sanat eleştirmeni Beral Madra´nın İstanbul, Venedik ve Kahire Bienalleri üzerine kaleme aldığı yazıları İki Yılda Bir Sanat başlığı altında derledik.

 

İstanbul Bienali´nin belleği olarak da anılabilecek ilk bölümdeki metinlere, bu etkinliklere katılan çeşitli sanatçı ve küratörlerle yapılmış söyleşiler eşlik ediyor. Bu bölümün, İstanbul Bienali´nin kuruluşundan bu yana aldığı yolu görmek, bienal fikri etrafında yapılan tartışmaları ve görev alan küratörlerin yöntem farklılıklarını değerlendirmek bakımından özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz.

İkinci bölüm, Beral Madra´nın 43. Bienal´den başlayarak bu yıl gerçekleştirilen 50. Bienal´e kadar kimi zaman sanat eleştirmeni, kimi zamansa ´Türkiye Pavyonu´ küratörü olarak katıldığı Venedik Bienalleri üzerine yazdığı yazılardan oluşuyor.

İki Yılda Bir Sanat´ın son bölümü, 7. Kahire Bienali´ne konuşmacı olarak katılan Beral Madra´nın bu etkinlik hakkındaki düşünce ve gözlemlerini içeren uzun ve çok yönlü bir metinden oluşuyor.

Çağdaş sanatın son 5 yılda farklı coğrafyalarda, farklı toplumsal algı ve tepki süreçlerinde kat ettiği yolu yakından izlemek olanağı veren bu metinleri kitaplaştırmanın Türkiye sanat ortamına düşünsel boyutta ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Kaynak: Kitap Tanıtım / Norgunk Yayıncılık

Yapıt Sahibi

Bütün Yapıtları

Yayınları: