Yapıt Hakkında

Züleyha, bütün cephelerde çarpışmış, savaşmış bir subayın, Ali Osman Bey’in kızıdır. İstanbul’da dayısının yanında Kolej’i bitirmiş, babasının bulunduğu Silifke’ye gitmiştir. Orada sosyal çalışmalara girişir, Cumhuriyetin kuruluşu yıllarında görülen ilk baloları hazırlayan kurullarda çalışır. Belediye başkanı,vaktiyle babasının yanında çarpışmış olan Yusuf’tur. Yusuf eski bir derebeyi soyundan gelir ve Silifke’ye yakın Gölyüzü çiftliğinin sahibidir. Başkanlıktan ayrılınca çiftliğine çekilir, eski komutanını da oraya çağırır. Yusuf babasından Züleyha’yı ister, evlenirler. Züleyha gönülsüz evlenmişti, Yusuf’u kaba buluyor, küçük görüyordu. Aynimaya karar verdiler. Mahkeme, kesin boşanmadan önce bir yıl ayrı yaşamalannı uygun gördü. İstanbul’a dayısının yanına dönen Züleyha, bir gün bir gençle çıktığı otomobil gezisinde kaza geçirdi. Karısının hastaneye yatırıldığını gazeteden öğrenen Yusuf, onu alıp Silifke’ye götürmek için İstanbul’a geldi. Marmara, Ege denizi ve Akdeniz yolculuğunu bir şilepte yaptılar. Züleyha’ya deniz iyi geldi: Çanakkale’yi, Ayvalık ve Dikili’yi dolaşmışlar, birbirlerine yaklaşmışlardı. Silifke’ye geldiklerinde mahkemenin aynlık süresi dolmuştu. Züleyha, Yusuf’un “kal, gitme!” demesini bekledi, ama Yusuf, eski komutanının kızını temize çıkardıktan sonra, onu dilediği gibi yaşamaya bırakmayı daha uygun buldu ve Züleyha, Silifke’den üzgün, pişman ayrıldı.

Kaynak: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü / Behçet Necatigil

Yabancı Dillerdeki Baskıları

 

Старата болест

 

Bulgarca

Riva  (Bulgaristan)

2014

 

Стара хвороба

 

Ukraynaca

Folio  (Ukrayna)

2011