Devrimci İran | Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tarih Vakfı Yurt Yayınları Michael Axworthy’nin “Devrimci İran” adlı kitabını haklarını ajansımız aracılığıyla sağlayarak, Ali Karatay’ın çevirisiyle yayımladı.

Axworthy’nin Devrimci İran’ı 1979 Devrimi’nin kökenlerinden günümüze Modern İran’ın eksiksiz bir hikayesini anlatıyor. Bunu yaparken özellikle nevi şahsına münhasır dünya görüşünü ve rejiminin sıradışı dayanıklılığını da açıklamaya girişiyor. İran’ı Ortaçağ’a ait bir kalıntı olarak gören bilindik algının aksine Axworthy kitle siyasetimanipülasyonu, teknoloji ve eğitim saplantısı ve İran tarihi ve kültürünün kullanımı ve suistimali ile cumhuriyetin ısrarlı modernliğini ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor. Ortaya çıkan sonuç dışarıdan bakanların çoğunlukla yanlış anladıkları bir ülkenin etraflı ve aynı zamanda içten bir manzarası.

“Eğer çağdaş İran üzerine tek bir kitap okumak zorunda olsaydınız bundan daha iyisini bulamazdınız.” – ErvandAbrahamian

“Paha biçilmez… Axworthy bu kitapla İran’ın en müşfik ve kolay anlaşılır Batılı yorumcularından biri olduğunu teyit ettiriyor.” – New Statesman

20 Şubat 2020