Yapıt Hakkında

Başlıksız altı hikâye. Kişileri, bakış açıları aynı, birbirine bağlı hikâyeler, bir uzun hikâyenin bölümleri gibidir. Konuşmalar, gidiş, gelişler, karşılıklı davranışlarla oluşan gündelik hayat, İstanbul’da bir büroda, o daire memurlarının sıkıntılı dünyalarını belirler. Aşağıda yolda Nacet jiletleri satan bir çocuğun müşteri çağıran sesi, odadaki bu memurlar topluluğundan dış dünyaya zaman zaman açılıp kapanan bir köprü gibi, her hikâyede yer yer tekrarlanır. Gevezelikleri, dedikoduları, birbirlerine takılmaları, değişik mizaç ve kişisel üzüntü ve sevinçleriyle öteki memurlar (Şef, Selâmi Bey, Melâhat ve Hayriye Hanımlar, Türkân, Odacı, vb), hikâyelerin en belirgin şahsı denebilecek Hüseyin’in çevresindedirler, ki bu haliyle eser, küçük bir memur topluluğunda insanın, dış ve iç, türlü sorunlarına eğilen bir gözlemler toplamı oluyor.

 

Kaynak: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü / Behçet Necatigil