Yapıcılığın Gücü | Christel Gottert Verlag

Zehra İpşiroğlu’nun “Yapıcılığın Gücü: Türkân Saylan’la Söyleşiler” adlı kitabı “Denn Immer ist Hoffnung” adıyla Christel Göttert Verlag tarafından Almanca yayımlandı.

İpşiroğlu’nun kitabı bizi sadece yakın geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmıyor, aynı zamanda bugüne de ışık tutuyor. Yaşama ve kendine insancıl bir yaşam alanı oluşturma hakkının çağdaş bir demokrasi anlayışı içinde  her tür kolektif, kültürel , dinsel, ideolojik kimliğin ötesinde  sonuna değin korunması ve savunulması düşüncesi  İpşiroğlu ve Saylan söyleşisinin eksenini oluşturuyor.
Bu kitapta Türkan Saylan’ın  yüz binlerce insanı etkileyen üretici ve yapıcı kişiliği ve mücadelesi aracılığıyla  çağdaşlaşma ve demokratikleşme süreci içindeki olumlu ve olumsuz gelişimler, geriye tepmeler, bocalamalar eleştirel açıdan irdeleniyor.
Her şeye rağmen umut dolu bir kitap.

27 Kasım 2019