Düğün ya da Davul

“Oyun Oyunu” bölümleri ile gelişen seyirlik oyun biçimli oyunda, Yangılı’nın sevdiği Sevdalı’ya değil de yüksek başlık veren Abdülkadir Ağa’nın salak oğlu Memiş’le evlendirilmesi süreci mizahi bir dille, epik oyun tarzında işlenir.

Düğün Ya Da Davul oyununda saflığın, aşk uğruna çekilen acının sembolü olan Yangılı ve Sevdalı’nın karşısında ekonomik çıkarlar, acımasız bir dünyanın sembolü Çıyan Abdülkadir Ağa vardır.

Araştırmacı, antropolog Mahir Şaul en ince ayrıntısına kadar yaptığı oyun analizinde, Haşmet Zeybek’in geleneksel tiyatro kültürüne ve halkbilimine hâkim oluşunun önemini belirtir; “Zeybek’in en orijinal tarafı üslubudur” der. (Mahir Şaul; Haşmet Zeybek Üzerine. Yeni Dergi, 1973. S: 36- 48.)

Prof. Dr. Nurhan Tekerek, büyü kökenli törensel köy seyirlik oyunları, zamanla değişim geçirerek, büyüsel  ve törensel özelliklerini yitirerek bayram, düğün, toplantı gibi özel günlerde de oynanan eğlence amaçlı oyunlara dönüşmüştür; oyunun bütününe yayılan tekerlemeler, mâniler, atasözleri, deyimler, bilmeceler ve uyaklı – ritimli söz söyleme sanatı, halk kültürünün ve köylünün dil deyiş zenginliğini gösteren motiflerin kullanıldığını yazar. (Köy Seyirlik Oyunları – Çağdaş Yansımalar: Düğün Ya Da Davul. Mitos – Boyut Yayınları, 2008. S: 143-160)

Yazarın ilkin köy meydanlarında, köy düğünlerinde oynanmak üzere yazdığı oyun (1969), TRT Bilim ve Sanat Ödülü almış; sonraki yıllardan günümüze kadar ödenekli tiyatrolarda, yurtiçi ve yurtdışındaki özel tiyatrolarda oynanmıştır. Haşmet Zeybek adı adeta Düğün Ya Da Davul ile özdeşleşmiştir.

 

 

Yapıt Hakkında

Haşmet Zeybek

Yazar : Haşmet Zeybek

Tür : Köy Seyirlik - Komedi

Bölüm : İki perde

Oyuncu Bilgisi : 13 E - 6 K

2019-2020 Kategorisine Geri Dön