Biyografi

1958 yılında İstanbul’da doğdu; şimdiye kadarki ömrünün üçte ikisini bu şehirde geçirdi. 1997’de ABD’ye, daha sonra Kanada’ya göç etmesiyle yaşamının bugüne değin olan kısmını ise Kuzey Amerika’da sürdürüyor. Hâlen Özyeğin Üniversitesi’nde altı sömestreden beri öğretim görevlisi olarak çalışmakta, bu yüzden yaşamını Kanada ve Türkiye arasında geçirmektedir.

 

Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden lisans, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Ayrıca Indiana Eyaleti Purdue Üniversitesi ve yine İstanbul SBF’den Siyaset Bilimi doktora dersleri almış olup hâlen 2019 itibariyle tez aşamalarını beklemektedir.

Türkiye’de ulusal basının en eski gazetelerinden Cumhuriyet’e 1977 yılında muhabir gazeteci göreviyle katılıp çalışmaya başlamış olan Şenol, 1987’den sonra bir müddet serbest ticarî faaliyet göstermiş, daha sonra TV yapımcılığına yönelmiştir.
Kanal D, TGRT, ATV gibi kanallara seri-dizi programlar üreten yapım şirketlerinde bulunmuştur (Selim İleri ile Nostalji, Şenola Düğün, Leyla Tekül Şov, vb., gibi programlar örnek olarak sıralanabilir).

2000 yılında edebiyata yönelip roman yazmaya başlayan Şenol’un ilk eseri Phaselis Adağı’dır.  Bu eserin yayınlandığı tarihte tekrar gazeteciliğe dönen Şenol, yine Cumhuriyet gazetesinin dış haberler servisi sayfalarına ABD ve Kanada yazıları sunarak, haftalık yorumları ve haberleriyle katılmıştır.

Ayrıca, o tarihlerden başlayarak, web portalları imkânı doğduğundan Açık Gazete, Arkitera Mimarlık Dergisi, Mesele Kitap, Bodrum Baskısı, Kent TV, vb., gibi hem basılı hem de online kanallarda, haftalık bir düzen içinde, yazılarına bolca rast gelinir.
Yine bu meyanda Varlık edebiyat dergisi, Roman Kahramanları, Edebiyatist, Tefrika edebiyat, Papirüs gibi pek çok dergide denemeleri, küçük hikâyeleri yer alır.

Eserleri arasında ¨Bay Konsolos¨ adlı romanı hem müzikal hem de tiyatro eseri olarak, ayrıca sinema senaryosuna çevrilmiş, oyun Devlet Tiyatroları ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında ayrı ayrı repertuara alınmıştır; oyun sırasını beklemektedir.
Yine, ¨Akhisar Düşerken¨ adlı romanı, hâlen üzerinde sinema film yapılmak üzere yapımcı firmaların elinde bulunmaktadır.

Yurt içi
kitaptiyatro
Yurt dışı
kitaptiyatro
Yapıtlarının İşlemeleriyle İlgili Temsil Alanlarımız
kitaptiyatrosinemaDiğer
Loading...