Cimri Kirpi | Scala Yayıncılık

Scala Yayıncılık yazarımız Vecdi Çıracıoğlu’nun ilk kez 2002’de okurlarla buluşan “Cimri Kirpi” adlı romanını yayımladı.

Cimri, hem Moğol istilacılarına hem de Selçuklulara karşı savaştı. Başkent Konya’yı bile aldı. Bunun üzerine Moğollar ve Selçuklular tüm askeri güçlerini birleştirip Cimri’ye saldırdılar.

Ancak güneydoğuya çekilen Cimri’yi takip etmeye cesaret edemediler. Konya’yı tekrar ele geçirmekte Moğol istilacılarına karşı direnmenin sona ereceğini düşünüyorlardı. Fakat ne Moğollar ne de onlara boyun eğen Selçuklular rahat yüzü göremediler. Cimri her yana haber saldı. Taraftarlarını topladı. Uç beylerinin kazandı. Nihayet Karahisar yakınlarında Moğol-Selçuklu ordularıyla bir savaşa tutuştu. Bu savaş, her iki taraf için ağır kayıplara yol açtı. Cimri yenildi. Selçuklu Sultanı da Moğol istilacılarına karşı savaşan bu kahramanın derisini ayağından başına kadar yüzdürdü. İçine saman doldurup şehir şehir gezdirdi. Böylece Moğollara ve kendisine karşı ayaklananlara gözdağı vermek istiyordu.

“Cimri’nin hareketi, Moğol istilacılarına karşı gerçek anlamda bir halk hareketiydi.” – Prof. Dr. Ernst Werner

02 Kasım 2023