Casuslar İni | Varlık Yayınları

Değerli yazarımız Şefik Onat’ın yazdığı “Casuslar İni İstanbul” adlı belgesel roman Varlık Yayınları tarafından yayımlandı.

11 Mart 1941 günü Pera Palas Otelinde patlayan bombayla başlıyor Casuslar İni İstanbul.

II. Dünya Savaşı boyunca dünyanın casus deposu haline gelen İstanbul ve Ankara’da on yedi yabancı casusluk örgütünün, hepsi gerçek, akıl almaz, ünlü casusluk romanlarına taş çıkartacak mücadelesi…

Bir yandan Türk istihbaratının bu casusları izlemekte gösterdiği, yerli-yabancı tüm yazarların sitayişle bahsettiği büyük başarı, diğer yandan savaşın dışında kalmaya gayret eden hükümetin cambazlık denecek kadar ustalıkla uyguladığı diplomasi…

Savaşa rağmen Beyoğlu’nda sürüp giden eğlence hayatı, barlar, gazinolar, lokantalar, varyete gösterileri…
Ve hepsinin üstüne kurgulanan, bir İngiliz Büyükelçinin kızı ile diplomat kisveli genç Türk istihbaratçısının aşkı…Tarihin canlı sözleri kulağımızda…

08 Şubat 2023