Biyografi

1 ocak 1914’te İstanbul’da doğdu. Babasının işi dolayısıyla çocukluğunun bir bölümünü Milli Mücadele Devri Ankara’sında, bir bölümünü de Azerbeycan’da geçirdi. Yurda döndükten sonra ailesiyle İzmir’e yerleşti. Çeviri çalışmalarına babasının çıkardığı “ Türk Kooperatifçisi” dergisinde başladı. Evlendikten sonra Ankara’ya yerleşen Asude Zeybekoğlu bir süre İktisat Bakanlığında ve Matbuat Umum Müdürlüğünde çalıştı. Daha sonraları anadili gibi bildiği Almanca, Fransızca ve İngilizce’den çeviriler yapmağa başladı. Stefan Zweig’tan yaptığı “Mary Stuart” çeviiriisi Milli Eğitim Bakablığı’nca takdire layik görüldü.. İstanbul’a yerleştikten sonra çok sevdiği tiyatro ile ilgilenmeğe başladı. İlk çevirisi “İhtiras Tramvayı” İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda başarı ile oynandı. Bunu, Ferenc Molnar’dan çevirdiği “Liliom” takip etti. Ölünceye kadar sürdürdüğü bu çalışmaları sonucu çeşitli tiyarolarda 43 oyunu sahnelendi.

Yurt içi
tiyatro

Bütün Yapıtları

Çevirileri :

 • Arzu Tramvayı (Tennesse Williams)
 • Bugün Git Yarın Gel (Valentin Katayef)
 • Edebiyat Ödülü (Barillet & Gredy)
 • Ekmek Kavgası (Felicien Marceau)
 • Hain Kurttan Kim Korkar? (Edward Albee)
 • Kaktüs Çiçeği (Barillet & Gredy)
 • Köprüden Görünüş (Arthur Miller)
 • Kralın Kısrağı (Jean Canolle)
 • Liliom Ferenc Molnar)
 • Mary Mary (Jean Kerr)
 • Mary Stuart (Stefan Zweig)
 • Masun İren (Ugo Betti)
 • Mektuplar (Michael Redgrave)
 • New York’ta Bir Pazar (Norman Krasna)
 • Sinekler (Jean-Paul Sartre)
 • Şahane Züğürtler (Jacques Deval)
 • Tapılacak Kadın (Marc-Gilbert Sauvajpn)
 • Tarla Kuşu (Jean Anouilh)
 • Tatlı Para (Eduard Albee)
 • Ver Elini Yeni Dünya (Brian Friel)
 • Yumurta (Felicien Maurea)