Sırça Köşk

 Yapıt Hakkında 1947 yılında yayımlanan Sabahattin Ali’nin birkaç kısa öyküsünden ve “büyüklere masallar” şeklinde tabir edilebilecek masallarından oluşan Sırça Köşk, dönemin devlet yönetimine ve düzenine eleştirel bir bakış sunmaktadır. Kitap, bir dönem yasaklı...

Yeni Dünya

 Yapıt Hakkında On üç hikâye. Bir Köy Öğretmeni’nin Notlarından diye sunulan ilk hikâyedeki Asfalt Yol, vali tarafından açılış töreni yapıldıktan on gün sonra, kağnı ve öküz arabalarının tahrip etmeye başladığı gerekçesiyle, lastik tekerlekli olmayan taşıtlara, yani...

Ses

 Yapıt Hakkında Beş hikâye. İlk hikâyedeki Ses; Beyşehir yolunda yol amelesi, yirmiiki yaşında, güzel de saz çalan bir köy delikanlısı Sıvaslı Ali’nin gür-tatlı sesidir. Bu sese duyduğu hayranlıkla bir müzik öğretmeni, Ali’yi Ankara’ya getirir, “bir müzik...

Kağnı

 Yapıt Hakkında Onüç hikâyeli kitaba adını veren ilk hikâyede oğlu öldürülmüş yaşlı bir ana, köylülerin cinayeti örtbas ettirmelerine göz yumarsa da, bir ay sonra bir ihbar sonucu, vilâyet ten gelen iki jandarmanın zoruyla, mezarından çıkarılan kurtlanmış cesedi...

Değirmen | Sabahattin Ali

 Yapıt Hakkında Üç kısma ayrılmış kitapta on altı hikâye var. Kitaba adını veren hikâye ile başlayan ilk kısmın beş hikâyesi, sanatçının romantik döneminden gelme hikayelerdir, ikinci kısımdaki hikâyeler, yazarın gerçekliğe yönelişini belirler. Bu kısmın ilk hikâyesi...