Yaprak Dökümü

 Yapıt Hakkında Suriye’de, Anadolu’da yirmibeş yıl çalışmış, işine son verilmiş, eski memur Ali Rıza Bey, karısı, üç kızı ve bir oğlundan oluşan ailesiyle şimdi İstanbul’da geçim zorlukları içindedir. Eski bir öğrencisi Muzaffer Bey, müdürü olduğu bir şirkette ona bir...

Yeşil Gece

 Yapıt Hakkında Olaylar İkinci Meşrutiyet (1908) sonrasıyla Cumhuriyet (1923) döneminin ilk yıllarını kaplar. Şahin bir köylü çocuğudur, “ilmiye”den olan babası, dinin ve İslam birliğinin sembolü yeşil bayrağın bir gönüllüsü olarak yetişmesini istediği...

Son Sığınak

 Yapıt Hakkında Olay, Cumhuriyet’in ilk yıllarında geçer. Süleyman Bey, trende tanıştığı Makbule ile, tren yolda bozulunca bir kasabaya gider, orada bir düğüne davet edilirler; yeni tanışmalar bir tiyatro kumpanyası oluşturmaları düşüncesine yol açar. Gezici kumpanya...

Miskinler Tekkesi

 Yapıt Hakkında Tanınmış bir ailenin son torunu olduğu halde, gerek karakteri ve gerek talihin zalim cilvesi yüzünden dilenciliğe düşen ve dilenciliğin her şeklini tecrübe ederek onu bir meslek haline getiren bir zavallının hayatı. Aklı ve mantığı kendisini...

Kızılcık Dalları

 Yapıt Hakkında Bir paşa karısı olan Nadide Hanım, beklemekte olduğu kızını trenden alıp konağa getirmiş, ama aklı diğer yolcular arasında yoksul bir köylüyle kızı ve oğlunda kalmıştır. Yatacak yerleri olmadığını öğrenince de üçünü konağına çağırtır, yedirir doyurur...