Biyografi

(İstanbul, 1915 – İstanbul, 1980) Yazar, halkbilimci. Tezel, Tezel Amca, Şerif Halil Başa, N. T., T. A., M. Korkusuz imzalarını da kullandı. PTT müdürlerinden İbrahim Cemal Bey ’in oğlu. Pertevniyal Lisesi ’ni ve İÜ Hukuk Fakültesi ’ni (1940) bitirdi. Maiyet memurluğu, nahiye müdürlüğü, kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü ’nde, Ticaret Bakanlığı ’nda çalıştı. İş ve İşçi Bulma Kurumu başkanlığında bulundu (1958- 61, 1968- 71); 1971 ’de emekli oldu.
İlk yazısı 1935 ’te İstanbul Belediye Dergisi ’nde çıktı. Yeni Türk ve Halk Bilgisi Haberleri dergilerinin yazı işlerini yönetti. Halk ve çocuk masalları, öyküler, folklorik malzemeler derledi. Yücel, Varlık, Çığır, Ülkü, Yirminci Asır, Türk Dili, Eğitim, Hisar, Cumhuriyet, Dünya gibi gazete ve dergilerde yazdı. Derlediği masalların bir kısmı İngilizce ve Fransızcaya çevrilip yayımlandı.

Kaynak: Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi

Bütün Yapıtları

 

Masal:

 • Keloğlan Masalları (1936)
 • İstanbul Masalları (1938)
 • Köroğlu Masalları (1939)
 • Bilmeceler ve Maniler (1941)
 • Altın Tas (1942)
 • Çocuk Masalları (1943)
 • Beyböyrek (1944)
 • Alabalık (1944)
 • Altın Araba (1944)
 • Peri Kızı (1944)
 • Yeşil Kuş (1945)
 • Keloğlan (1945)
 • Elmas İşlemeli Kılıç (1946)
 • Konuşan Kaval (1946)
 • Seksen Göz (1946)
 • Şamdan Kız (1946)
 • Kırk Kardeş (1949)
 • Fatma Nine (1950)
 • Korkusuz Sultan (1952)
 • Altın Bülbül (1953)
 • Küçük Sultanın Güvercini (1953)
 • Limon Kız (1955)
 • Üç Güzel Masal (1959)
 • Talih Kuşu (1960)
 • Kayıp Sultan (1962)

 

Derleme:

 

İnceleme:

 • Türkiye-Avustralya İşçi Anlaşması Münasebetiyle Avustralya Hakkında Bir İnceleme (1967)

 

Öyküleri:

 • Yıkılan Köprü (1944)