Yapıt Hakkında

Tıbbiye’de okurken bir meyhanede bir kavga sonucu bir arkadaşını öldüren, on iki yıl hapishanede kalan Vasfi, özgürlüğüne kavuşunca Ankara’da iş bulamaz, dönüp geldiği İstanbul’da da uzun süre işsiz dolaşır. Öğrenciyken sevdiği Zeynep’in yeni adresini öğrenir. Zeynep nice serüvenden sonra, şimdi bir
dükkân sahibi olmuş, kâtibiyle evlenmiş huysuz, cimri bir kadındır. Vasfi, Zeynep’e görünmez, soğuk havalarda barındığı Sirkeci garında bir gün yaşlı bir kadın Vasfi’ye iş verir, kaybolmuş oğluna benzettiği için de Vasfi’yi evine alır. Geçirdiği bunalımı ve kimsesizlik duygusunu böylece yenen Vasfi,
rasladığı bir hapisane arkadaşınıın yardımıyla bir inşaatçının yanına kâtip olarak girer; artık eli ekmek tutmuştur.

Kaynak: Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü / Behçet Necatigil

Yabancı Dillerdeki Baskıları

Le Prisonnier d’Ankara

 

Fransızca

Éditeurs Français Réunis  (Fransa)

1957

Bütün Yapıtları

 

Romanları:

 

Öyküleri:

Anı :

İncelemeleri:

  • Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostuyum? (1944)